Koude Oorlog Propaganda
Picture
“Why is propaganda so much more successful when it stirs up hatred than when it tries to stir up friendly feeling?” 

Bertrand Russell, Britse filosoof 
De koude oorlog was een tijd van vijandigheid tussen communistische en kapitalistische landen, met name tussen de communistische Sovjet-Unie en de kapitalistische Verenigde Staten, tussen 1945, met de oprichting van het “IJzeren Gordijn” en 1989, de val van de Berlijnse Muur. Alhoewel er nooit een regelrechte oorlog tussen de twee landen is geweest, zijn er oorlogen tussen bondgenoten van beide landen geweest, en hebben de landen elkanders tegenstanders gesteund. Er was een constant gevoel van dreiging dat beide partijen voelden. De overheid en de media probeerden de burgers te beïnvloeden via propaganda, onder andere door de grootmachten zwart te maken. Beide landen deden dit op verschillende manieren. Wat waren precies de verschillen tussen de anti-Amerikaanse propaganda van de Sovjet-Unie en de anti-Russische propaganda van de Verenigde Staten? Om deze vraag te beantwoorden zullen we naar propaganda in verschillende media kijken en daaruit de verschillen en overeenkomsten opmaken. Om dit in de juiste context te zien, wordt de loop van de koude oorlog, en met name de buitenlandse conflicten van de twee grootmachten, eerst kort samengevat. Daarna wordt gekeken naar de definitie van propaganda, en de vorm die hij in de 20ste eeuw had aangenomen. Vervolgens bekijken we de individuele media die de grootste rol hebben gespeeld in het verspreiden van propaganda tijdens de koude oorlog.